IŁ-62 "Opuszczamy Babilon" CD Powiększ do pełnego rozmiaru

IŁ-62 "Opuszczamy Babilon" CD

Na dobrą sprawę to pierwszy album tej absolutnie niemodnej formacji. Zapomniany już dziś "noise punk" z odniesieniami do trance, Kryzysu, Ginsberga...
Kogo to wali w czasach łatwo dostarczalnej medialnej papki...

Więcej szczegółów

30,00 PLN

Patronat medialny płyty oraz koncertów zespołu: independent.pl

IŁ-62 "Opuszczamy Babilon" CD chwalą w 319 numerze najdłużej wychodzącego zina świata - Maximumrocknroll. Właściciel Prank Records w roli recenzenta rozpływa się w te słowa:

"Leaning heavily on the Polish bent towards the avantgarde, long-running Warsaw band IL-62's first CD-twenty years in the making!-has the same kind of moody, dark, layered soundscapes as, say, KRYZYS or P.E.S.D., but takes things in a tad more trippy direction with trance music influences, a rapid-fire neo-rapping quality to the vocals, bongos, sitars, digeridoo, and...wait ...don't leave... it's cool! Seriously! You either love the wild left-field experimentation of the Polish Punk scene ...or are just baffled by it. There's neat poetic and political lyrics shouted out by raspy vocals with some superb moments but less of a hardcore or brutal edge and more cacophony to the music overall, which makes for a mixed, meandering journey opposed to a concise impact. However, it's a fun place to wander around in for almost an hour, as the fourteen tracks walk on the long side. For the adventurous, see you there!
"Oto co piszą o sobie:

IŁ-62

UNDERGROUND HARD-CORE/PUNK/NOISE


www.myspace.com/il62 . www.il62.band.pl . independent.pl/il-62


- - - - - - - - - -


Grupa IŁ-62 powstała w drugiej połowie lat 80. XX wieku, w Warszawie i jest
jedną z najdłużej nieprzerwanie funkcjonujących formacji warszawskiego
undergroundu. Od początku istnienia grają w tym samym (chodź rozszerzonym) składzie. Wykonywana przez nich muzyka to połączenie hardcore/punk'owej wściekłość i brudu oraz noise'owego zafascynowania formą, transem i ekspresją dźwięku.

Na początku XXI wieku nagrania zespołu były prezentowane na kilkunastu
kompilacjach, min.: "Nie ma zagrożenia, jest Dezerter" (2005), "Radio
Lampa" (Lampa nr 12, 2004) oraz "Dolina Lalek - Tribute To Kryzys vol.1"
(2003).

W 2008 roku ukazała się płyta 'Opuszczamy Babilon'. Jest to pierwszy w
historii zespołu album kompaktowy. Ten wydany przez Nikt Nic Nie Wie
materiał to powalająca rootsowo-psychodeliczna mieszanka
hardcore-punk-noisa z odniesieniami do trance, Kryzysu i Ginsberga... Wśród zaproszonych gości grupie w nagraniach towarzyszył Maciej Magura Góralski (Kryzys, Bakszysz) oraz wschodząca gwiazda sceny niezależnej 3 letnia Dharma.

Grupa występowała między innymi podczas Zielonego Festivalu (1998) i do
tej pory grała między innymi w towarzystwie: Kultu, Świetlików, Pidżamy
Porno, Armii, Dezertera, Brygady Kryzys, Post Regimentu, NoMeansNo (Kanada), Oi Polloi (Anglia), Maxa i Kelnera, Ewy Braun, Apatii, Aliansu, Guernica Y Luno, Włochatego, Karcera, Kina (Włochy), Unhinged (Belgia), Mad Rats (Portugalia), Time X (Portugalia), The Sorts (USA), Sisygambis (Marsylia), Aktus (Ukraina)...

- - - - - - - - - -


Sławomir Gołaszewski o zespole IŁ-62 w jednej z audycji autorskich w PR3
Polskiego Radia:

I choć wydawać by się mogło, że wszyscy czerpią inspirację z tego, co
nazywamy kulturą popularną i masową, to jednak coraz częściej dochodzą do głosu i takie dokonania, które niejako z założenia i w samej swej istocie
skazują swych twórców na statut awangardy, za każdym razem tej samej w
kolejnym pokoleniu. Muzycy IŁ-62 wychowali się, jak sami mówili, na muzyce zespołu KRYZYS. Już samo to umieszcza ich własne dokonania w obszarze klasyki. Taki rodzaj kulturowego dziedzictwa nazywamy tradycją. A w niej NIEZALEŻNOŚĆ ma własny kształt i autonomiczną postać, której nie jest w stanie ogarnąć komercyjna i powszechna mitologia. Percepcja i opcja wolnościowa bywa nazywana "anarchią", dlatego że związana jest ze świadomością RUCHU, który bywa raczej osobisty niż ludowy i dlatego nazywany jest "wolnym ruchem myśli". Choć ten może niekiedy przybierać i wymiar propagandowy. Jak mówił Joseph Campbell, wybitny, choć nie żyjący już religioznawca: "symbol Ziemi Obiecanej nie ma nic wspólnego z obszarem geograficznym, który należy podbić, a następnie utrzymać za pomocą siły militarnej. Jest to odniesienie do miejsca w sercu człowieka i postawa wobec tego miejsca". Z relacji do tak pojmowanego miejsca wynika osobista mitologia święta. Przywołanie czasu dzieciństwa i tęsknota spotkań, których obrazem podobieństwa staje się muzyka, autonomiczna i niezależna.

- - - - - - - - - -


Łukasz Walczuk (merlin.pl) o płycie "Nie ma zagrożenia, jest Dezerter":

Zwieńczeniem całej kompilacji i jednocześnie najbardziej ambitnym
przedsięwzięciem jest wariacja Ił 62 na temat "Anarchii" oraz "Anarchisty".
Ciekawe połączenie obu utworów oraz wkomponowanie go w ramy muzyki
przypominającej momentami dokonania Tool i Neurosis robi kolosalne wrażenie podkreślając jednocześnie fakt, że twórczość Dezertera może być zaprezentowana w sposób jak najbardziej nowoczesny i jednocześnie
autentyczny.

- - - - - - - - - -


Jagoda S. Frycz (Teraz Rock nr 12/2003) o płycie "Dolina Lalek - Tribute To Kryzys vol.1":

(...) Jak to z kowerami bywa, można je ugryźć na wiele sposobów. (...)
Można też - jest to podejście najlepsze - zachować ducha kompozycji,
nadając jej zarazem piętno własnego stylu. Tak postąpił Alians z nasyconą
dęciakami Ambicją, IŁ-62 wznosząc na nowy poziom Armageddon (ta linia
wokalna!), Happy Pills ze znakomitą, ciepłą wersją Telewizji czy Ssaki
funkowo obchodzące się z Małymi psami (...)

- - - - - - - - - -


Dyskografia:

PŁYTY: IŁ-62 "Opuszczamy Babilon" NNNW 2008 (CD)

KOMPILACJE:
Dolina Lalek - Tribute To Kryzys vol.1 (CD)
Nie Ma Zagrożenia Jest Dezerter (2 x CD)
Radio Lampa - "Lampa" nr 12/2004 (CD)
The Best Of Sommer Shit 2000 - "Arlekin" nr 9 (CD)
"Cegła" nr 1 (CD)
Warsaw Hardcore/Punk Atak - "Liberation Zine" nr 14 (CD)
MP3 Compilation 3 - Only Polish Bands (2 x CD)
Pasażer Zine nr 23-24/2007 (CD)

 The IŁ-62 band was formed in the mid’80’s in Warsaw. They are one of the bands which incessantly act in Warsaw underground till nowadays. They have been playing in the same (but now even bigger) line-up since they set up the band. Their music is a combination of hard-core/punk rage, dirty and noisy fascination of form, trance and sound expression.

In 2008 they released official album called ,,Opuszczamy Babilon” which was their first CD full album. It was released by Nikt Nic Nie Wie. The album is outstanding mixture of roots-psychedelic, hardcore-punk-noise sounds with reference to trance, Kryzys and Ginsberg...Among invited guests you can hear Maciej Magura Góraski (Kryzys, Bakszysz) along with the rising star of the independent scene, 3 years old Dharma.

At the beginning of 21st century band tracks (recordings) were represented at few compilations e.g. "Nie ma zagrożenia, jest Dezerter" (2005), "Radio Lampa" (Lampa nr 12, 2004) and "Dolina Lalek - Tribute To Kryzys vol.1" (2003).

The band performed during Zielony Festival(1998) and played with well-known bands like: Kult, Świetliki, Pidżama Porno, Armia, Dezerter, Brygada Kryzys, Post Regiment, NoMeansNo (Canada),Oi Polloi (England), Maxa i Kelnera, Ewa Braun, Apatia, Alians, Guernica YLuno, Włochatego, Karcera, Kina (Italy), Unhinged (Belgium), Mad
Rats(Portugal), Time X (Portugal), The Sorts (USA), Sisygambis (Marsylia), Aktus (Ukraine)

- - - - - - - - - -


Sławomir Gołaszewski about the IŁ-62 band in one of author’s auditions in PR3 Polish Radio:

Although it is believed that everybody take the inspiration from what is called mass and pop culture it seems that more often it heard  some music projects define its makers as a avangarde, every time the same in every generation. Musicians of IŁ-62 band grew up (just like they say about themselves) listening to the music of the Kryzys band.
This placed them in classic area. This kind of cultural heritage we called ,,tradition”. Inside this tradition AUTONOMY has her own form and autonomous figure which is above the commerce and mythology. Perception and freedom which it called ,,anarchy”  is related with awareness of the MOUVMENT which seemed to be more personal than popular (demotic) and because of it has propaganda dimension.

- - - - - - - - - -


Łukasz Walczuk (merlin.pl) about the album "Nie ma zagrożenia, jest Dezerter":

Finale of whole compilation and simultaneously the most ambitious undertaking of IŁ-62 is variation of the ,,Anarchy”  and ,,Anarchist” topic. Interesting combination of both tracks and putting them to the frame of music which resemble accomplishments of Tool and Neurosis bands, makes a huge impression, underlining fact that the creation of Dezeter can be represent in more modern and authentic way.

- - - - - - - - - -


Jagoda S. Frycz (Teraz Rock nr 12/2003) about the „Dolina Lalek - Tribute To Kryzys vol.1" album:

As usual, covers can be bitten for a different way.(...)It is possible-and that’s the best approach – to keep composition’s spirit, giving impress of own style.
That’s what Alians did with  Ambicja wind section,IŁ-62 go up at the new level Armageddon (this vocal line)Happy Pills with remarkable, cosy version ,,Telewizja” or ,,Ssaki” handle with ,,Malymi Psami”.

listen to: promo mix

01. Intro
02. wokoło nie dzieje się nic
03. opuszczamy babilon
04. to co mnie nie zabija
05. 2004
06. szczury (2)
07. dzięki ci ameryko (1)
08. szklane ekrany
09. polityka korupcja ludobójstwo
10. zanim zamienię się w nic
11. anarchista/anarchia - dharmaversja (4)
12. outro

bonusy:

13. dzięki ci ameryko (czyli ruchome święto dziękczynienia) sitarversja (1)
14. skowyt - live 12.06.2003 (3)

Nikt Nic Nie Wie  2008

  • kraj pl

Producenci